Kontakt

ARAMUS S.A.
30-149 Kraków, ul. Balicka 35

KRS 0000271496
SĄD REJONOWY W KRAKOWIE
XI WYDZ. GOSP. KRS
Kapitał zakładowy: 3 190.000,00 zł
NIP 6772272339
REGON 12027917600000
Rachunek bankowy:
ALIOR BANK S.A.
16 2490 0005 0000 4530 4529 9861
BIURO I SPRZEDAŻ
ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel. +48 510 180 031
kontakt@aramus.eu

ADMINISTRACJA I KSIĘGOWOŚĆ
tel. +48 12 638 48 88
ksiegowosc@aramus.eu