Profil działalności

  • Działalność inwestycyjna.
  • Zarządzanie wynajmem własnymi powierzchniami.
  • Zarządzanie i administrowanie aktywami.