Raporty bieżące 2017 rok

2017-01-13 – RB-ASO EBI nr 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017-03-15 -RB_ASO EBI nr 3/2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

2017-05-09 -RB-ASO EBI nr 6/2017 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 rok

2017-05-26 -RB_ASO EBI nr 8/2017, ESPI 1/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2017 roku.

2017-06-22 – RB_ASO EBI nr 9/2017,
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARAMUS S.A w dniu 21 czerwca 2017r.

2017-06-22 – RB_ASO EBI nr 10/2017
Powołanie członków Rady Nadzorczej

2017-06-22 – RB_ASO ESPI nr 3/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2017r.

2017-08-08-RB-ASO EBI 11/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku

2017-09-29 – RB_ASO ESPI nr 6/2017
Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2017-09-29 – RB_ASO ESPI nr 7/2017
Spłata raty kredytu przez Spółkę zależną Emitenta

2017-10-05 – RB_ASO ESPI nr 8/2017
Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS SA (PLPNCNR00010)

2017-11-10-RB_ASO ESPI nr 9/2017

Spłata przed terminem dwóch kredytów przez Spółkę zależną Emitenta ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2017-11-16-RB ESPI 10/2017

Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS SA (PLPNCNR00010)

2017-11-24-RB ESPI 11/2017

Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS SA (PLPNCNR00010)

2017-12-08- RB_ASO EBI 14/2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego ARAMUS S.A. za rok 2017.

2017-12-11-RB ESPI 12/2017

Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS SA (PLPNCNR00010)