Raporty bieżące 2018 rok

2018-01-03- RB ESPI 1/2018 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2018-01-26- RB EBI 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Aramus Spółka Akcyjna 

2018-01-30- RB ESPI 2/2018 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla Spółek zależnych

2018-02-13- RB ESPI 3/2018 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

2018-03-16-RB EBI 3/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 roku Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2018-03-29-RB EBI 4/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 roku Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2018-04-16- RB ESPI 4/2018 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2018-04-20 RB ESPI 5/2018 Sprzedaż udziałów spółki zależnej. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2018-05-18- RB ESPI 5/2018 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

 

2018-05-30- RB ESPI 7/2018 RB EBI 8/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus SA na 27 czerwca 2018 roku:

Załączniki do RB ESPI 7/2018, RB 8/2018 :

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

projekty uchwał

pełnomocnictwo os. fizyczna

pełnomocnictwo os. prawna

 

2018-06-28- RB EBI 9/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018 roku.

Załączniki do RB ESPI 9/2018:

treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018r.

 

2018-06-28-RB ESPI 9/2018 Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na ZWZA w dniu 27.06.2018r.

Załączniki do RB ESPI 9/2018:

lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na ZWZA

 

2018-08-29- RB ESPI 10/2018 Transakcje wykonywane przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze

Załącznik do raportu ESPI nr 10/2018

zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 

2018-09-03-RB ESPI 11/2018 Sprzedaż udziałów spółki zależnej i odwołanie prezesa zarządu

2018-09-11- RB ESPI 12/2018 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

Załącznik do raportu ESPI nr 12/2018

zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 

2018-09-12- RB ESPI 13/2018 Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy Spółki

2018-09-12- RB ESPI 14/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia

2018-09-20- RB ESPI 15/2018 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ARAMUS SA z siedzibą w Krakowie (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 15/2018 – wezwanie

 

2018-10-10-RB ESPI 16/2018 Istotna informacja dotycząca aktywów Spółki o wartości 2.532.400 zł i utworzeniu rezerwy. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2018-11-05-RB ESPI 17/2018 Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 17/2018 –zmiana ceny w wezwaniu

2018-11-08- RB EBI 11/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za trzeci kwartał 2018 roku Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

 

2018-11-08- RB ESPI 18/2018 Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Aramus S.A. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

 

2018-11-22 RB ESPI 19/2018  Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)  załącznik do RB ESPI 19/2018

 

2018-11-26 RB ESPI 20/2018 Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)    załącznik nr 1 do RB ESPI 20/2018   załącznik nr 2 do RB ESPI 20/2018

 

2018-11-26- RB ESPI 21/2018 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariuszy oraz Członków Prozumienia ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik nr 1 do RB ESPI 21/2018

załącznik nr 2 do RB ESPI 21/2018

załącznik nr 3  do RB ESPI 21/2018

2018-12-18- RB ESPI 22/2018 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik nr 1 do RB ESPI 22/2018

2018-12-21 RB EBI 13/2018 Otrzymanie od Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załącznik  do RB EBI nr 13/2018

2018-12-21-  RB ESPI 23/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 stycznia 2019r. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2018-12-21-RB EBI 14/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 stycznia 2019r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załączniki do RB ESPI 23/2018 i RB EBI 14/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa os. fizyczna

Wzór pełnomocnictwa os. prawna