Raporty bieżące 2020 i 2019 rok

2020 rok

2020-02-11- RB ESPI 6/2020 Wyrok w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2020-01-23- RB EBi 2/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2020-01-13-RB ESPI 5/2020Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

Załącznik do RB ESPI 5/2020 

2020-01-08-RB ESPI 4/2020Wniosek o wycofanie akcji Aramus S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2020-01-07-RB ESPI 3/2020 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załącznik nr 1 do RB ESPI 3/2020

Załącznik nr 2do RB ESPI 3/2020

2020-01-07-RB EBI  1/2020 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załącznik nr 1 do RB EBI 1/2020

Załącznik nr 2do RB EBI 1/2020

2020-01-03- RB ESPI 2/2020 Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010 )

Załącznik nr 1 do RB ESPI 2/2020

Załącznik nr 2 do RB ESPI 2/2020

2020-01-03- RB ESPI 1/2020 Osiągnięcie progu 100% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Członków Porozumienia ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

Załącznik nr 1 do RB ESPI 1/2020

2019 rok

2019-12-30- RB ESPI 21/2019 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2019-12-06- RB ESPI 20/2019 Informacja o złożeniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Aramus S.A. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2019-12-03-RB ESPI 19/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 19/2019 

2019-12-03-RB ESPI 18/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 18/2019 

2019-12-03- RB ESPI 17/2019 Wykreślenie akcji Spółki ARAMUS S.A. z listy uczestników indeksu NCIndex ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2019-11-29 RB ESPI 16/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 16/2019 

2019-11-28- RB ESPI 15/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 15/2019

2019-11-27- RB ESPI 14/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 14/2019

2019-11-26- RB ESPI 13/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 13/2019

2019-11-20- RB ESPI 12/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 12/2019

2019-10-10- RB ESPI 11/2019 Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 11/2019

2019-10-08-RB ESPI 10/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 10/2019

2019-10-07-RB ESPI 9/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

załącznik do RB ESPI 9/2019

2019-08-06-RB EBI 17/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 roku Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2019-06-28- RB ESPI 7/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)   załącznik 

2019-06-28- RB EBI 16/2019 Powołanie Zarządu kolejnej kadencji Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010) 

Załącznik 1, załącznik 2 

2019-06-28- RB EBI 15/20019 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 roku. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)      Załącznik

 

2019-04-07- RB ESPI 4/2019 Zawieszenie postępowania w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

2019-04-10-RB EBI 10/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 roku Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2019-04-01-RB EBI 9/2019 Doręczenie pozwu o uchylenie uchwały delistingowej. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2019-03-29- RB EBI 8/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 roku Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

 

2019-03-28- RB EBI 7/2019  Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem Aramus S.A. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)   Załącznik do RB EBI 7/2019

2019-03-12- RB EBI 6/2019 Powzięcie informacji o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

 

2019-02-26- RB EBI 5/2019 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego ARAMUS S.A. za rok 2018. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

 

2019-02-01-RB ESPI 3/2019 Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Aramus S.A. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

 

2019-01-31-RB EBI 3/2019 Korekta raportu nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. -Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 30 stycznia 2019 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

zał do RB EBI 3/2019 – protokół NWZ

 

2019-01-30- RB ESPI 2/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. w dniu 30 stycznia 2019 r. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010) 

zał do RB ESPI 2/2019-lista akcjonariuszy

 

2019-01-30-RB EBI 2/2019 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 30 stycznia 2019 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

zał do RB EBI 2/2019 – protokół NWZ

 

2019-01-11- RB EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Aramus Spółka Akcyjna