Raporty bieżące 2019 rok

2019-02-01-RB ESPI 3/2019 Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Aramus S.A. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

 

2019-01-31-RB EBI 3/2019 Korekta raportu nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. -Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 30 stycznia 2019 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

zał do RB EBI 3/2019 – protokół NWZ

 

2019-01-30- RB ESPI 2/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A. w dniu 30 stycznia 2019 r. ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010) 

zał do RB ESPI 2/2019-lista akcjonariuszy

 

2019-01-30-RB EBI 2/2019 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 30 stycznia 2019 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

zał do RB EBI 2/2019 – protokół NWZ

 

2019-01-11- RB EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Aramus Spółka Akcyjna