Raporty okresowe

2019 rok 

2019-11-13- RQ EBI 19/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załącznik do RQ EBI 19/2019

2019-08-09- RQ EBI 18/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załącznik 

2019-05-14- RQ 13/2019  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny ARAMUS S.A. za I kwartał 2019 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Załącznik do RQ 13/2019

 

2019-04-24-RO 11/2019 Skonsolidowany raport roczny Grupy ARAMUS za 2018 rok Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

GK Aramus Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok.

GK Aramus -SF za 2018rok

GK Aramus – Informacje dodatkowe za 2018rok

GK Aramus – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2018 roku

Sprawozdanie z badania Grupy Aramus w 2018 roku

 

2019-04-24-RO 12/2019 Jednostkowy raport roczny Spółki ARAMUS SA za 2018 rok Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

Aramus SA Raport roczny jednostkowy za 2018 rok.

Aramus SA-SF za 2018rok

Aramus SA- Informacje dodatkowe za 2018 rok

Aramus SA- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

Sprawozdanie z badania Spółki Aramus w 2018 roku z zastrzeżeniem

 

2019-02-12-RQ EBI  4/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny ARAMUS S.A. za IV kwartał 2018 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)  załącznik do RQ 4/2019

2018 rok

2018-02-12- Raport kwartalny EBI 2/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny ARAMUS SA za IV kwartał 2017 r.

2018-04-13-Raport roczny EBI 5/2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy ARAMUS za 2017 rok Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2018-04-13-Raport roczny EBI 6/2018 Jednostkowy raport roczny spółki ARAMUS S.A. za 2017 rok Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2018-05-14- Raport kwartalny EBI 7/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny ARAMUS S.A. za I kwartał 2018 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)       Załącznik do raportu 

2018-08-10- Raport kwartalny EBI 10/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny ARAMUS S.A. za II kwartał 2018 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)  Załącznik do raportu

2018-11-13- Raport kwartalny EBI 12/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny ARAMUS S.A. za III kwartał 2018 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)  Załącznik do raportu

2017 rok

2017-02-14- Raport kwartalny EBI 2/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2017-03-31-Raport roczny EBI 4/2017 Jednostkowy raport roczny spółki ARAMUS S.A. za 2016 rok Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2017-03-31-Raport roczny EBI 5/2017 Skonsolidowany raport roczny spółki ARAMUS S.A. za 2016 rok Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2017-05-15 – Raport kwartalny EBI 7/2017 Raport kwartalny ARAMUS S.A. za I kwartał 2017 r. 

2017-08-14- Raport kwartalny EBI 12/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny ARAMUS S.A. za II kwartał 2017 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2017-11-09 –Raport kwartalny EBI 13/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny ARAMUS S.A. za III kwartał 2017 r. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)