Relacje inwestorskie

2017-01-13 – RB nr 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017-03-15 -RB nr 3/2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

2017-05-09 -RB nr 6/2017 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 rok

2017-05-26 -RB nr 8/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2017 roku.

2017-05-26 – RB_ASO:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2017 roku.

2017-06-22 – RB nr 9/2017
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARAMUS S.A w dniu 21 czerwca 2017r.

2017-06-22 – RB nr 10/2017
Powołanie członków Rady Nadzorczej

2017-06-22 – RB_ASO nr 3/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2017r.

2017-09-29 – RB_ASO nr 6/2017
Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2017-09-29 – RB_ASO nr 7/2017
Spłata raty kredytu przez Spółkę zależną Emitenta

2017-10-05 – RB_ASO nr 8/2017
Transakcje  wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze