Strategia rozwoju

Działania Grupy nakierowane są na następujące cele:

  • zarządzanie własnymi nieruchomościami,
  • zarządzanie wynajmem własnych powierzchni,
  • zarządzanie aktywami spółek.

 

Spółka Aramus która w rozumieniu  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy do mikroprzedsiębiorstw.  Oznacza to , że pozycja samej Spółki na rynku zarówno pod względem wielkości zatrudnienia jak też rocznego obrotu netto nie jest znacząca. Jednakże Spółka od lat utrzymuje swoją pozycję i skutecznie konkuruje z innymi spółkami podobnej wielkości w branży.