Struktura akcjonariatu

Akcjonariat wg stanu wiedzy zarządu na dzień 3 grudnia 2019 r.ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZ Spółki.

 

LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1 Piotr Sumara 2 697 629 42,28% 3 697 629 44,12%
2 Konrad Sumara 2 993  660 45,98% 3 993 660 46,94%
3 Pozostali Akcjonariusze    688 711 11,74%     688 711 8,94%
SUMA 6 380 000 100,00% 8 380 000 100,00%