Struktura akcjonariatu

Akcjonariat wg stanu wiedzy zarządu na dzień 18 grudnia 2018 r.ze wskazaniem akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na WZ Spółki.

 

LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1 Piotr Sumara 2 666 078 41,79% 3 666 078 43,75%
2 Konrad Sumara 2 291 029 35,91% 3 291 029 39,27%
3 Pozostali Akcjonariusze 1 422 893 22,30% 1 429 893 17,06%
SUMA 6 380 000 100,00% 8 380 000 100,00%