Struktura akcjonariatu

Akcjonariat wg stanu wiedzy zarządu na dzień 10 października 2019 r.ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZ Spółki.

 

LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1 Piotr Sumara 2 666 078 41,79% 3 666 078 43,75%
2 Konrad Sumara 2 426 741 38,04% 3 426 741 40,89%
3 Pozostali Akcjonariusze 1 287 181 20,18% 1 287 181 15,36%
SUMA 6 380 000 100,00% 8 380 000 100,00%