Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2020 rok

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ARAMUS SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 STYCZNIA 2020 ROKU

2020-01-07-RB ESPI 3/2020 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Aramus Spółka Akcyjna (PLPNCNR00010)

2020-01-07- Żądanie zwołania NWZ Aramus SA

 

2020-01-03- RB ESPI 1/2020 Osiągnięcie progu 100% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Członków Porozumienia ARAMUS S.A. (PLPNCNR00010)

Zawiadomienie Członków Porozumienia o osiągnięciu 100% w ogólnej liczbie głosów w Aramus SA.

2019 rok

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28 CZERWCA 2019 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ ARAMUS SA NA 28 CZERWCA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OS. FIZYCZNE

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OS. PRAWNE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aramus SA za 2018 rok

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności  Aramus  SA w 2018 roku

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aramus  w 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aramus  w 2018 roku

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus za 2018r.

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności spółki Aramus SA w 2018 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Aramus SA w 2018 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Aramus oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Aramus SA w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

 

2018 rok

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30 STYCZNIA 2019 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ ARAMUS SA NA 30 STYCZNIA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OS. FIZYCZNE

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OS. PRAWNE

WNIOSEK O ZWOŁANIE NWZ ARAMUS SA

Akcjonariat wg stanu wiedzy zarządu na dzień 18 grudnia 2018 r.ze wskazaniem akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na WZ Spółki.

 

LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1 Piotr Sumara 2 666 078 41,79% 3 666 078 43,75%
2 Konrad Sumara 2 291 029 35,91% 3 291 029 39,27%
3 Pozostali Akcjonariusze 1 422 893 22,30% 1 429 893 17,06%
SUMA 6 380 000 100,00% 8 380 000 100,00%

 

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 27 CZERWCA 2018 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ ARAMUS SA NA 27 CZERWCA 2018R.

Projekty uchwał

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aramus SA za 2017 rok

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności  Aramus  SA w 2017 roku

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aramus  w 2017 roku

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aramus  w 2017 roku

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus za 2017r.

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności spółki Aramus SA w 2017 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Aramus SA w 2017 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Aramus oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Aramus SA w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 R.
SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZ 2 000 000,00 31,35% 4 000 000,00 47,73%
B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 2 580 000,00 40,44% 2 580 000,00 30,79%
C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 1 800 000,00 28,21% 1 800 000,00 21,48%
SUMA 6 380 000,00 100,00% 8 380 000,00 100,00%

2017 rok

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 21 CZERWCA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ ARAMUS SA NA 21 CZERWCA 2017R.

Projekty uchwał

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aramus SA za 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Aramus SA za 2016 rok

Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA za 2016 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aramus  w 2016 roku

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aramus  w 2016 roku

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus za 2016 rok

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności spółki Aramus SA w 2016 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Aramus SA w 2016 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Aramus oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Aramus SA w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 R.
SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZ 2 000 000,00 31,35% 4 000 000,00 47,73%
B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 2 580 000,00 40,44% 2 580 000,00 30,79%
C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 1 800 000,00 28,21% 1 800 000,00 21,48%
SUMA 6 380 000,00 100,00% 8 380 000,00 100,00%

 

2016 rok

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 14 CZERWCA 2016 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Aramus SA na dzień 14 czerwca 2016 roku

Projekty uchwał

Jednostkowy raport spółki Aramus SA w 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aramus SA w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Aramus SA w 2015 roku

Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA w 2015 roku

Raport  biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA w 2015 roku

Skonsolidowany raport grupy Aramus w 2015 roku

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Aramus  w 2015 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aramus  w 2015 roku

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus w 2015 roku

Raport  biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus  w 2015 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności spółki ARAMUS SA w 2015 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ARAMUS SA oraz

sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2016R.
SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA AKCJI LICZBA     AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZ 2 000 000,00 31,35% 4 000 000,00 47,73%
B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 2 580 000,00 40,44% 2 580 000,00 30,79%
C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 1 800 000,00 28,21% 1 800 000,00 21,48%
SUMA 6 380 000,00 100,00% 8 380 000,00 100,00%

 

 

rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ARAMUS SA na dzień 22 czerwca 2015 roku + Projekty uchwał

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aramus SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Aramus SA w 2014 roku

Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA w 2014 roku

Raport  biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Aramus SA w 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aramus za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aramus  w 2014 roku

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus w 2014 roku

Raport  biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aramus  w 2014 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności spółki ARAMUS SA w 2014 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ARAMUS SA oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 roku

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015R.
SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZ 2 000 000,00 31,35% 4 000 000,00 47,73%
B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 2 580 000,00 40,44% 2 580 000,00 30,79%
C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 1 800 000,00 28,21% 1 800 000,00 21,48%
SUMA 6 380 000,00 100,00% 8 380 000,00 100,00%

 

 

rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ARAMUS SA na dzień 25 czerwca 2014 roku + Projekty uchwał

Załącznik nr 1 do uchwały -Wniosek Zarządu

Załącznik nr 2 do uchwały – Regulamin WZ

Jednostkowy raport okresowy Aramus SA za 2013 rok

Skonsolidowany raport okresowy grupy Aramus za 2013 rok

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności spółki ARAMUS SA w 2013 roku

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Północ Nieruchomości SA  w dn. 16 stycznia 2014r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Północ Nieruchomości SA na dzień  16 stycznia 2014 roku + Projekty uchwał

Załącznik do uchwały nr 3 NWZ zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 roku- Plan połączenia

Formularz pełnomocnictwa- osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa – osoba prawna

rok 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Północ Nieruchomości SA  w dn. 5 listopada 2013r

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Północ Nieruchomości SA na dzień  5 listopada 2013 roku + Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa- osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa – osoba prawna

Zaktualizowana strategia działania

Pytania  Akcjonariusza zadane na NWZ dnia 5 listopada 2013 roku wraz z odpowiedziami

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Północ Nieruchomości SA  w dn. 11 czerwca 2013r

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Północ Nieruchomości SA na dzień  11 czerwca 2013 roku + Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa- osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa – osoba prawna

Raport roczny za 2012 rok

Opinia Biegłego Rewidenta za 2012 rok

Raport Biełgego Rewidenta za 2012 rok

Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Północ Nieruchomości w 2012 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. w 2012 roku

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

Informacja na temat zakończenia Programu Opcjii Menedżerskich na lata 2010-2013

 

 

rok 2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Północ Nieruchomości SA na dzień 13 marca 2012 roku + Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa- osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa – osoba prawna

Raport roczny za 2011 rok

Opinia Biegłego Rewidenta za 2011 rok

Raport Biełgego Rewidenta za 2011 rok

Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Północ Nieruchomości w 2011 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. w 2011 roku

rok 2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Północ Nieruchomości SA na dzień 28 kwietnia 2011 roku.

Formularz pełnomocnictwa- osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa – osoba prawna

Raport roczny za 2010 rok

Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Północ Nieruchomości w 2010 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. w 2010 roku.

Pytania Akcjonariuszy ZWZ Północ Nieruchomości SA z 28 kwietnia 2011 roku

rok 2010

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Północ Nieruchomości S.A. na 16 grudnia 2010r.

Formularz pełnomocnicta- osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa -osoba prawna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Północ Nieruchomości S.A. na 27 maja 2010r.

Raport Roczny za 2009r.

Akcjonariat

Formularz pełnomocnictwa – osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa- osoba prawna

Wniosek Zarządu -pokrycie straty.

Opinia Zarządu – wyłączenie prawa poboru.

Regulamin WZA.

Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Północ Nieruchomości w 2009 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty.

Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej Północ Nieruchomości S.A. w 2009 roku.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

Pytania Akcjonariuszy ZWZA Północ Nieruchomości S.A. z dnia 27 maja 2010r.

rok 2009

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowego i Zarządu za 2008 rok
Ocena Rady Nadzorczej sytuacji spółki w 2008 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z własnej działalności w 2008 roku
Projekty uchwał na ZWZA Północ Nieruchomości S.A. zwołane na dzień 05.06.2009 roku

Zwołanie walnego Zgromadzenia Spółki Północ Nieruchomości S.A.

 

rok 2008

2008-04-17 – Lista pytań na WZA

 

 

 

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 25 CZERWCA 2014 ROK

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ARAMUS SA na dzień  25 czerwca 2014 roku + Projekty uchwał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór pełnomocnictwa-osoba fizyczna

 

Wzór pełnomocnictwa-osoba prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie  z działalności Rady Nadzorczej spółki ARAMUS SA w 2013 roku

 

Sprawozdanie z działlaności Rady Nadzorczej spółki ARAMUS SA w 2013 roku

 

Sprawozdanie  z działlaności Rady Nadzorczej w 2013 roku

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2013 roku

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2013 roku

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2013 roku

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2013 roku

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2013 roku

 

Załącznik nr 1 do uchwały – Wniosek Zarządu

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ARAMUS SA oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 roku

 

Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ARAMUS  oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ARAMUS w 2013 roku

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna